🔰سیاست انگلیسی ؛ نقد بگیر و نسیه معامله کن

🔰سیاست انگلیسی ؛ نقد بگیر و نسیه معامله کن

(روایت تاریخی از روحیات اروپایی در جنگ اول جهانی)

✅از جمله مطالب و موضوعاتی که می تواند گره گشای برخی نزاع های سیاسی داخلی باشد ، رجوع فکری به تاریخ تحولات و رفتار قدرتهای بزرگ در شرایط بحرانی است ۰ در سالهای ۱۹۱۶ و ۱۹۱۷میلادی انگلیسی ها مایل بودند در جبهه شرقی جنگ جهانی کار امپراطور عثمانی را یکسره کرده و بدین طریق حساب آلمان و جبهه غربی را هم معلوم نمایند ؛ لذا ضمن ارتباط با “ترکان جوان” و بخصوص انور پاشا و برخی شخصیت های متنفذ در حکومت عثمانی ارتباط برقرار کرده و بعد از پیشنهاد رشوه کلان و دادن وعده سپرده های بانکی زیاد به آنها ، چند درخواست مطرح نمودند :
استقلال عربستان و خودمختاری محلی ارمنستان و سوریه و قیمومیت عملی بریتانیا بر بین النهرین و فلسطین و آزادی عبور از داردانل ۰ اما در مقابل لوید جورج نخست وزیر وقت بریتانیا ، الغای کاپیتولاسیون و کمک به اقتصاد ترکیه را برای بعد از جنگ مطرح نمود ۰ هر چند طرف ترک ظاهرا زیر بار این خفت و درخواست ها نرفت ، ولی در این روایت تاریخی روحیه” نقد بگیر و نسیه بده ” اروپایی و طمع ورزی انگلیسی کاملا مشهود است ۰ البته مثال های متعدد در این زمینه و در ابعاد بیشتر در تاریخ وجود دارد که ذکر هر یک صفحه زشتی از تاریخ استعمار را شامل می گردد ۰
🔴آیا انگلیس دیروز و امریکای امروز و اصولا حرص و طمع استعماری غرب در اصل و ذات تفاوتی نموده است ؟ جواب این است در ماهیت خیر! ولی در برخی شیوه ها، استعمار کهنه به “استعمار نو ” و استعمار فرانو متحول شده است۰
البته با تاسف زیاد باید گفت، همچنان خوش بینی مردان سیاست در شرق نسبت به غرب و اعتماد بی جا به این مردان روبه صفت ، ساده لوحانه ادامه دارد ۰
و شاید عبرت نگرفتن درست از تاریخ !!
شاید این پرسش وجه بیشتری داشته باشد : ما کی قرار است از تاریخ عبرت بگیریم؟!

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید