🔰کتاب «فلسفه تحول تاریخ»

🔰کتاب «فلسفه تحول تاریخ» با موضوع روش استنباط عقلانیت تاریخی و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت ابن خلدونی با بسط حکمت نو صدرایی به قلم دکتر موسی نجفی

🔴در پیشگفتاری از دکتر رضا داوری اردکانی آمده است که نویسنده این کتاب قصد راهیابی به فهمی جدید از تاریخ و بنای دانش تاریخی جدیدی با جوهر اسلامی را دارد.

🔵 دکتر نجفی نویسنده این اثر نیز معتقد است این کتاب حاصل نوعی جمع بندی و تلاش علمی است که بعد از مطالعه در متن تاریخ، قوانین حاکم بر تاریخ، اصول تحولات اجتماعی، اندیشه سیاسی و تحقیق پیرامون حوزه تمدن اسلامی خواسته افق جدیدی را ولو به ابهام ترسیم کند.

🔶این پژوهش در چهار فصل و یک ضمیمه ارائه شده و با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و گستردگی حوزه تحقیق به نوعی خاص مطالب را ارائه می دهد. به بیان دیگر نویسنده تلاش کرده تا بیش از پاسخگویی طرح مسئله داشته باشد، با این نگاه که این صورت مسئله می تواند ما را به رسیدن به طلیعه نوعی «علم جدید اسلامی» برای شناخت تحولات دنیای اسلامی و نسبت هر یک از علوم با همدیگر و با ذات فرهنگ و جامعه اسلامی نزدیک کند.

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید