آسیب در عصر مشروطه

✅یکی از آسیب ها در عصر مشروطیت این بوده که عده ای می خواستند واژه ها و مفاهیم مثبت مثل آزادی و پیشرفت و مدنیت و روشنایی را در انحصار خودشان گرفته و رقیب را به موضع گیری کشانده و استبداد و ارتجاع و سیاهی را حواله شان نمایند ۰ امروز برخی منتقدین خارج نشین و داخلی ، انگار درس عصر مشروطیت را مرور می کنند با در انحصار گرفتن مفاهیم مثبت بخصوص آزادی و البته با تفسیر های افراطی از آن قصدشان ترسیم صورت مسئله ای است که با واقعیت جامعه ایرانی فاصله زیادی دارد ۰ اشتباه تاریخی بزرگ اینجاست که گروهی کم تجربه و کم بصیرت به دام این دو قطبی شبهناک می افتند !

در این مواقع راه حل “برتری فرهنگی” و ترسیم صورت مسئله جدیدی است که طراح آن خودمان باشیم۰

درس بزرگ تاریخی به ما می گوید به جای وقت گذاشتن برای جواب به پرسش های بی انتهای ناموجه ، بهتر است پرسش هایی واقعی و بر اساس فکر خودمان را مطرح کنیم تا دیگران مجبور به پاسخ درون گفتمان ما باشند۰

 

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید