ابعاد جهانی و عظمت انقلاب اسلامی از نظر آخرین سفیر انگلیس در ایران ۱۳۵۷

??ابعاد جهانی و عظمت انقلاب اسلامی از نظر آخرین سفیر انگلیس در ایران ۱۳۵۷ ??سر آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران است که آخرین روزهای حکومت شاه را در کتاب خود با نام “سقوط و غرور” گزارش کرده است۰ مدت سفارت وی در تهران پنج سال یعنی از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ میلادی بوده و بعد از آن هم معاون قسمت خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس و در سال ۱۹۸۲ هم ریاست هیئت نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد را بر عهده داشته است ۰ خواندن کتاب سقوط و غرور از این نظر که دیدگاههای یک دیپلمات کهنه کار و روباه صفت و تیزبین انگلیسی را راجع به وقایع و جریانات سیاسی و دربار و شخص شاه از نزدیک گزارش می کند، جالب توجه است ۰ وی در مورد عظمت و ابعاد وعلل انقلاب اسلامی علیرغم ریشه یابی و تحلیل های یک ذهن مادی و حسابگر غربی در نهایت می نویسد : ??انقلاب ایران یک “واقعه تاریخی ” است که آن را از نظر عظمت می توان با انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه مقایسه کرد ؛ این واقعه یک تغییر معمولی رژیم در یک کشور جهان سوم و یا تغییر سلطان به ژنرال از طریق کودتای نظامی یا تغییر یک حکومت از طریق انتخابات و حتی سقوط یک دیکتاتور با اعمال خشونت بدون تغییر اساسی در سازمان حکومت نبود ۰ انقلاب ایران توامان فرو ریختن کامل و اساسی یک حکومت مقتدر و مستبد و مورد حمایت یک ارتش متحد و وفادار از یک طرف و برخواستن ایرانی کاملا متفاوت از میان ویرانه های نظام سرنگون شده بود ۰ ( کتاب سقوط و غرور ، نوشته آنتونی پارسونز ، ص ۹۹ ترجمه منوچهر راستین ، انتشارات هفته ، ۱۳۶۲ )

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید