ابعاد جهانی و عظمت انقلاب اسلامی از نظر آخرین سفیر انگلیس در ایران ۱۳۵۷

🔥🔥ابعاد جهانی و عظمت انقلاب اسلامی از نظر آخرین سفیر انگلیس در ایران ۱۳۵۷ 📝📝سر آنتونی پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران است که آخرین روزهای حکومت شاه را در کتاب خود با نام “سقوط و غرور” گزارش کرده است۰ مدت سفارت وی در تهران پنج سال یعنی از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ میلادی بوده و بعد از آن هم معاون قسمت خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس و در سال ۱۹۸۲ هم ریاست هیئت نمایندگی انگلیس در سازمان ملل متحد را بر عهده داشته است ۰ خواندن کتاب سقوط و غرور از این نظر که دیدگاههای یک دیپلمات کهنه کار و روباه صفت و تیزبین انگلیسی را راجع به وقایع و جریانات سیاسی و دربار و شخص شاه از نزدیک گزارش می کند، جالب توجه است ۰ وی در مورد عظمت و ابعاد وعلل انقلاب اسلامی علیرغم ریشه یابی و تحلیل های یک ذهن مادی و حسابگر غربی در نهایت می نویسد : 📕📒انقلاب ایران یک “واقعه تاریخی ” است که آن را از نظر عظمت می توان با انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه مقایسه کرد ؛ این واقعه یک تغییر معمولی رژیم در یک کشور جهان سوم و یا تغییر سلطان به ژنرال از طریق کودتای نظامی یا تغییر یک حکومت از طریق انتخابات و حتی سقوط یک دیکتاتور با اعمال خشونت بدون تغییر اساسی در سازمان حکومت نبود ۰ انقلاب ایران توامان فرو ریختن کامل و اساسی یک حکومت مقتدر و مستبد و مورد حمایت یک ارتش متحد و وفادار از یک طرف و برخواستن ایرانی کاملا متفاوت از میان ویرانه های نظام سرنگون شده بود ۰ ( کتاب سقوط و غرور ، نوشته آنتونی پارسونز ، ص ۹۹ ترجمه منوچهر راستین ، انتشارات هفته ، ۱۳۶۲ )

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید