ابوذر رحمت الله علیه، بعد ار رحلت پیامبر، افشاگری میکرد و غدیر رو به یاد مردم می آورد، کار درستی نبود و با نظر امیرالمومنین، منافات داشت؟

🔰پرسش یکی از مخاطبین محترم :

✅سلام استاد، ببخشید برخی میگویند که اینکه ابوذر رحمت الله علیه، بعد ار رحلت پیامبر، افشاگری میکرد و غدیر رو به یاد مردم می آورد، کار درستی نبود و با نظر امیرالمومنین، منافات داشت و باید میدید حضرت چه میکنند، او هم این کار را بکند.
به نظر شما، این حرف درست هست؟

🔵جواب :
🔴نجفی :
با سلام و تشکر ، در مورد پرسش شما چند نکته به نظرم می آید :
اینکه می‌فرمایید بعضی می‌گویند! اگر بخواهید به صورت علمی تر همین جمله را عنوان کنید، بهتر است بفرمایید که از چه منابعی و به چه صورت و چه نکته ای را میخواهید بیان کنید؟ در این صورت پرسش شما به صورت علمی تر به نظرخواهد رسید۰
🔶توجه داشته باشید از اول خط امامت از خط خلافت جدا بوده و اصالت خط امامت برای اصحاب خاص پیامبر و اهل بصیرت مطلب مهمی محسوب می شده است ؛ لذا حلقه اول یاران امیرالمومنین علی علیه السلام مثل سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و گروه دیگر ، اینها در هر فرصتی که به دست می آوردند از بیان مطالب مربوط به خاطرات خودشان از غدیر و از پیامبر دریغ نکرده و به افشاگری و آگاه کردن مردم دست می زدند۰
🔷اما این که روحیات هر کدام از این بزرگواران و طرز بیان و منطق و استدلال آنان به چه صورت بوده است ، اینها وابسته به منطقه‌ای که از آن آمده بودند و معلومات و بینش و معارف ای که داشتند متفاوت بوده است ۰ در این میان جناب ابوذر غفاری به خاطر اینکه از قبیله ای با تربیت ویژه و موقعیت خاص برخواسته بود، نحوه بیان مطالب خودش را به صورتی عنوان می کرد که با صراحت لهجه شدیدتر ، مستقیماً با سیاست خلفا و به خصوص خلیفه سوم درگیری و نزاع ایجاد می نمود۰
🔶 البته اگر هرکدام از این بزرگواران و یا حتی اباذر غفاری در این مسیر مشکل و یا اشکالی پیدا می‌کردند، مسلم در کنار معصوم بودن باعث می‌شد که از امام خود تذکر و یا نکته ایی را دریافت کنند۰ در این زمینه ظاهراً تاریخ نکته و یا انتقادی از سوی معصومین و بخصوص شخص امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد ایشان گزارش ننموده است و حتی برعکس در مسئله تبعید اباذر به ربذه ، حضرت خودشان و دو فرزند بزرگوارشان علیرغم منع عثمان، به مشایعت اباذر رفته و از او و مسیری که انتخاب نموده و شجاعت و حق گویی وی تجلیل و تمجید نمودند۰
🔷نکته آخر اینکه اگر در برخی از رفتار های اصحاب بزرگوار امام تفاوت هایی به چشم می خورد ، علتش می تواند این نکته هم باشد که انحراف در اوایل تاریخ اسلام در ابعاد گوناگون انتشار داشته و هر کدام از این بزرگواران همچون ابوذر غفاری به بیان اصلاح قسمتی از این معضلات و انحرافات می پرداختند و طبیعی است که نحوه بیان و رفتار آنان تا حدودی متفاوت به نظر بیاید ۰ به نظر می رسد در مورد شخص اباذر غفاری نکته ای که مرحوم دکتر علی شریعتی اشاره می کند و از او به عنوان سوسیالیست خداپرست نام می‌برد ، تعبیر مناسب و جالبی نسبت به ابعاد مختلف این صحابی بزرگوار و بلند مرتبه نباشد و حتی اگر ساده زیستی ابوذر در مقابل اشرافیت باند اموی مورد تاکید بوده ، واژه به کار رفته ابهامات و حتی انخرافاتی را به ذهن خوانندگان متبادر می نماید۰!
با تشکر

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید