شرکت اسلامیه اصفهان بزرگترین حرکت اقتصاد ملی

🔰شرکت اسلامیه اصفهان بزرگترین حرکت اقتصاد ملی است که در فاصله بین قیام تحریم تنباکو با نهضت مشروطیت توانست با تولید “منسوجات ایرانی ” در مقابل امواج نفوذ اقتصادی بیگانه مقابله نماید۰ این حرکت جهاد اقتصادی همان ریشه تاریخی جریان شرکتهای دانش بنیان امروزی است

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید