از اسکوچیچ ممنونیم اما دیگر کی‌روش سرمربی است

‏مدیر رسانه‌ای تیم ملی: از اسکوچیچ ممنونیم اما دیگر کی‌روش سرمربی است

@naslechaharome

چرا باید این قدر در مقابل خارجی خود را ضعیف نشان بدهید
پس شعار عزت بخش رهبری که فرمودند :
“ما میتوانیم”
چه شد ؟
مگر ورزش از انرژی هسته ای،و برنامه موشکی پیچیده تر است؟
چرا روی سرمایه و استعدادهای داخلی سرمایه گذاری نمی کنید ؟
به هر حال شعار راهبردی “ما می توانیم” مربوط به همه جنبه های زندگی ایرانی هاست ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید