نقد و ارزیابی نظریه کتاب نظم جهانی نوشته هنری کیسینجر – پژوهشگاه علوم انسانی – مهر ۱۳۹۸

دکتر نجفی :
از جمله مواردی که نظم جهانی میراث وستفالی را در زمان حاضر و در دهه های اخیر به چالش کشیده ، جهان اسلامی و بخصوص در غرب آسیا ( خاور میانه ) است ؛ از نظر نویسنده سیاستمدار کتاب نظم جهانی ( هنری کیسنجر ) این امر از واقعیت مهمی حکایت دارد و آن این است که در ذات اسلام ، نوعی “نظم جدید جهانی” وجود دارد که این امر یعنی نظم کهن غربی و اروپایی را قبول نداشته و ندارد ۰
کیسینجر معتقد است این مسئله در حال حاضر فقط به اسلام و پیروانش بر می گردد و مسیحیت در غرب سکولار فعلی و در برخی مقاطع قرون گذشته ، کار قیصر را به قیصر واگذار نموده و لذا چالشی برای نظم جهانی ایجاد ننموده و نخواهد کرد و در حد فلسفی و یا دینی غیر سیاسی جلوه گر شده است ۰ این در حالی است که برای پیروان اسلام ، قدرت و سیاست ذاتا امری مقدس بوده و یا لااقل مقوله ای “مقدس شده” است ۰
از جمله مواردی که نظم جدید جهانی اسلامی را در ذات خود اسلام قوت می بخشد ، مسئله برابری نژادها و انسانها و عدالت طلبی اسلامی است و ادبیاتی است که در اسلام به کار رفته و مسلمان و غیر مسلمانی که در ذمه جامعه مسلمین است در دارالاسلام از حقوقی خاص برخوردار هستند و این “نسبت سنجی جامع ” که می تواند همه را در بر گیرد از نشانه های نظم جهانی اسلامی در برابر نظم جهانی غرب به عنوان مدعی و رقیبی جدی است ۰

انتشار در:

دیدگاهتان را بنویسید