آورده های داود فیرحی و موسی نجفی برای سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی

نعمت الله مظفرپور نگارنده به عنوان یک دانشجوی اسلام گرا، از بدو ورود به محیط دانشگاه در نیمه دهه ۷۰ تاکنون همواره کوشیده است خود را در معرض افکار و متفکران مختلف و متعارض قرار داده و از این بابت هراسی به دل راه ندهد. یعنی نه فقط ارتباط علمی بلکه ارتباط عاطفی با اساتید … ادامه

یادداشت سید یاسر جبرائیلی: روشنفکر تراز انقلاب اسلامی

شاخص‌ها و ارزش‌ها، تا زمانی که عینیت نیافته و در مصداقی متجلی نشده باشند، گاه دست‌نیافتنی قلمداد می‌شوند و گاه دستمایه تاویل‌ها و تفسیرهایی قرار می‌گیرند تا همه چیز و همه کس را شامل شوند. اما وقتی برای یک شاخص، الگویی عینی در دسترس داشته باشیم، با یک واقعیت خارجی با مرزهایی ملموس مواجه هستیم … ادامه